Domen köçürülməsi

Başqa şirkətdə qeydiyyatda olan domen adını bizə köçürün.

To get started, simply enter up to 20 domains below, one per line.
Do not include "http://" or "www." or empty lines.